Zobacz więcej


    Notice: Undefined variable: menu in /application/views/menu.phtml on line 38

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /application/views/menu.phtml on line 38

ZakraInvest.pl

Obecnie korzystanie z serwisu jest możliwe jedynie dla obecnych Klientów, w uproszczonej wersji transakcyjnej, umożliwiającej rozliczenia.

PROWIZJE I OPŁATY

Korzystanie z serwisu zakrainvest.pl nie wiąże się dla Użytkowników z żadnymi opłatami.

Wszelkie koszty związane z wystawianiem Pakietów ponoszą Wystawcy tych Pakietów.

Inwestorzy (Pożyczkodawcy) zobowiązani są natomiast do opłacenia podatku dochodowego od inwestycji kapitałowych, jeśli podatek taki, zgodnie z obowiązująca ordynacją podatkową, zostanie naliczony.
Kwota podatku należnego do odprowadzenia, zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991r. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.) zostanie potrącona przez Wystawcę Pakietu z kwoty odsetek należnych Pożyczkodawcy i przekazana do Urzędu Skarbowego.


Społeczności:


© 2011-2013 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Smart Consumer Sp. z o. o.