Zobacz więcej


    Notice: Undefined variable: menu in /application/views/menu.phtml on line 38

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /application/views/menu.phtml on line 38

ZakraInvest.pl

Obecnie korzystanie z serwisu jest możliwe jedynie dla obecnych Klientów, w uproszczonej wersji transakcyjnej, umożliwiającej rozliczenia.

Nota prawna

adw. Małgorzata Krzyżowska
Kancelaria Adwokacka
ul. Garncarska 9
61-817 Poznań


Skrypt dłużny stanowi tak zwany dowód długu, czyli dokument, na którym złożony jest własnoręczny podpis osoby zaciągającej dług, stwierdzający istnienie zobowiązania na określoną kwotę.
Powyższe pojęcie nie jest tożsame, z pojęciem weksla, co wyraża się np. w skutkach, jakie niesie podpisanie każdego z powyższych.

Podpisanie skryptu dłużnego może oznacza stwierdzenie istnienia zobowiązania na określoną kwotę.
Do skutków podpisania weksla i obrotu wekslami odnosi się szczegółowo Prawo wekslowe i k.p.c.

W obrocie funkcjonują tzw. pożyczki pod skrypt dłużny, nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pojęciem weksla.

Poznań, 25.03.2011


Społeczności:


© 2011-2013 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Smart Consumer Sp. z o. o.